Nazwa Firmy
KONSTBAU Sp. z o.o.
Siedziba:
80-299 Gdańsk
ul. Jednorożca 32
Rok założenia:
19.02.1990
Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd firmy:
Prezes: Andrzej Kwiatkowski

V-ce Prezes: Stanisław Karaś
NIP:
584-030-03-62
REGON:
002861686
Nr KRS:
0000048166
Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego


< wstecz