Jesteśmy renomowanym przedsiębiorstwem od wielu lat działąjącym w branży mechaniczno-konstrukcyjnej.


Dysponujemy wysoko-wykwalifikowaną kadrą inżynierów, mechaników, elektryków, monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników budowlanych.

Posiadamy własne zaplecze warsztatowo-remontowe oraz logistyczne.

Naszym atutem jest profesjonalizm, sprawdzona jakość oraz kompleksowość świadczonych usług, a także determinacja w rozwiązywaniu problemów.

Każdy projekt traktowany jest priorytetowo, a dobra znajomość branży i partnerski stosunek do inwestorów pozwalają na zweryfikowanie oczekiwań klientów poprzez własne propozycje rozwiązań, będących wynikiem doświadczeń wyniesionych z dotychczasowych realizacji na całym świecie.

Od 18 lat współpracujemy z wiodącymi światowymi producentami opakowań z tektury falistej i litej.

Jesteśmy uznanym partnerem kooperacyjnym dla firm takich jak SMURFITKAPPA, MUNDI, DAVID S SMITH, MM i inni.

Od 2000 roku na stałe współpracujemy z Firmą GOPFERT, świadcząc nasze usługi zarówno przy wytwarzaniu maszyn w Wiesenheid, jak również ich instalacjach.

Terytorialny zakres prac - nieograniczony.

Naszą specjalnością są:

  • demontaż, transport i montaż maszyn i linii produkcyjnych, głównie dla przemysłu opakowań kartonowych
  • roboty budowlane związane z fundamentowaniem maszyn
  • roboty ogólnobudowlane
  • infrastruktura pomocnicza - instalacje w tym: sprężone powietrze, woda, para, zasilanie elektryczne, ścieki technologiczne, odbiór odpadów
  • remonty i konserwacja maszyn
  • wykonawstwo konstrukcji stalowych
  • wykonawstwo urządzeń - transportery rolkowe, taśmowe
  • serwis transportów technologicznych (załadunki i rozładunki wszelkiego rodzaju maszyn wraz z ich posadowieniem)